Search
  • Agnė Zalanskaitė

"Kultūringai su Nomeda" apie kiną, medijas ir istorinę atmintį

Režisierė Agnė Zalanskaitė dalyvavo LRT+ laidoje „Kultūringai su Nomeda“, kur kalbėta apie kiną, medijas ir istorinę atmintį.


„Ką mes girdime iš praeivių gatvėse? Kad knygų ir filmų, kurių jau yra, jauni žmonės nėra skaitę ir nėra matę. Ir kitas dalykas, kurį mes dažnai pamirštame, kalbėdami apie partizanus: kokia didelė malonė yra gimti šeimoje, kurioje tėvai, seneliai, proseneliai išliko tvirti Lietuvos pusėje“, sakė ji. Juk labai didelė dalis visuomenės tarsi asmeninę nuodėmę neša artimųjų pasirinkimus, todėl laisvės, istorinės atminties temų vengia.

Laidoje taip pat dalyvavo istorikas Darius Indrišionis, atlikėja Aistė Smilgevičiūtė-Radzevičienė, režisierius Šarūnas Bartas.


Visas įrašas - LRT mediatekoje.


Agnė Zalanskaitė LRT+ laidoje "Kultūringai su Nomeda", 2019 m. lapkritis

#LRT #KultūringaiSuNomeda

14 views

©Zalanskaitė, 2020