Search
  • Agnė Zalanskaitė

Uždek žvakelę Dzūkijos partizanams

Laisvės mūsuose tuo daugiau bus, kuo drąsiau reikšime padėką ir pagarbą savo didvyriams.

Šiandien pasivaikščiojau pasipriešinimo kovų pradininko, Pietų Lietuvos partizanų vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio atminties-išminties takais. Per jo istoriją atradau daug dalykų ir dar daugiau man buvo padovanota. Šviesu ir gera dūšioj.


Ypatingas maršrutas: - Kazimieraičio koplytstulpis Merkinės memoriale - Žūties vieta Žaliamiškyje (Janavo kaimas) - Atminimo akmuo Leipalingyje, kur po žūties atvežtas ir Juozo Vitkaus kūnas. Čia užkastas, vėliau ekshumuotas atpažinimui. - Kazimieraičio žiemos vadavietė prie Skroblaus. - Koplytstulpis Rudnelės kaime. Ši

ame kaime Kazimieraičio vyrai šventė Kalėdas. Šio kaimo žmonės stipriai talkino pasipriešinimo kovoje. - Kazimieraičio ir Vanago vadavietė Kasčiūnų kaime.


Visa galerija - Facebook paskyroje.
3 views

©Zalanskaitė, 2020